تبلیغات
در این وبلاگ گنجی بس عظیم نهفته است... - امام علی علیه السلام

امام علی علیه لسلام

علی(ع) بر منبر گریه می کرد و کوفیان فقط نگاه می کردند ------------------------> دانلود 765 KB

جنگ صفین و مظلومیت حضرت - درس طهارت الاعراق ، جلسه 32 ------------- > دانلود 530 KB

از سنگین ترین مصیبت های آل الله " موت اسود " - مسائل طبی ، نفس2 -------> دانلود 7.64 MB

شرح مفصل مظلومیت امام حسن (ع) - درس صورت انسانی ، جلسه 10 -----> دانلود 6.66 MB

عدالت و مظلومیت امام علی (ع) - درس طهارت الاعراق ، جلسه 36 ----------> دانلود 796 KB

ماجرای مفصل سقیفه - درس ادب مع الله ، جلسه 27 ---------------------------> دانلود 1.84 MB

مظلومیت حضرت فاطمه (س) - درس نامه ها برنامه ها ، جلسه 17 ------------> دانلود 743 KB

نامردی های مردم کوفه با حضرت امیر (ع) - درس صورت انسانی ، جلسه 12 > دانلود 3.24 MB