تبلیغات
در این وبلاگ گنجی بس عظیم نهفته است... - گلچین های داغ " استاد شجاعی"

 مهم : دوستان زیادی از جایگاه و مقام معنوی استاد محمد شجاعی سوال میکنند که ایشان از لحاظ علمی و عرفانی در چه مرتبه ای هستند در جواب باید گفت که هر فردی با سخنان خود از نشیمن ، جایگاه و دارایی اندیشه خود خبر می دهد که بر همین اساس بنده تعدادی از مباحث تکان دهنده را که دوستان را در قدرت و احاطه استاد متحیر خواهد کرد قرار دادم و البته مشت نشانه خروار است ، و انصافا استاد در هر مقوله ای که ورود می کنند مخاطب را انگشت به دهان متحیر می کنند چرا که شیوه منحصر به فرد استاد ، ترجمه معارف حقه الهیه به زبان شیوای فطرت انسانی است .

((ضمنا این نکته رو متذکر می شوم که استاد در مباحث بیشتر از راه فطرت وارد شده اند و برای شنیدن مباحثی که استاد با شیوه خاص خودشان مسایل سنگین معرفت نفس ، فلسفه و عرفان را پیاده کرده اند به مباحث " یاد خدا " مراجعه کنید))

درس 13 یاد خدا مبحثی فوق العاده که اگر تا انتها گوش کنید ارتباطی عمیق و واقعی را بین خود و خداوند احساس خواهید نمود و تا مدتها تحت تاثیر خواهید بود " ان شاء الله  دانلود   MB

مباحث فوق ویژه ++  - درس 68 خانواده آسمانی(( چکیده ای از دارایی های معرفتی استاد شجاعی را در این درس بشنوید! ))دانلود

مباحث فوق ویژه - درس 89 خانواده آسمانی (( استاد را در این مباحث بشناسید )) دانلود

مباحث فوق ویژه - درس 152 خانواده آسمانی (( استاد را در این مباحث بشناسید)) دانلود

مباحث فوق ویژه - درس 133 خانواده آسمانی (( استاد را در این مباحث بشناسید)) دانلود

در میان مباحث دیدن این کلیپ ها را توصیه می کنم (حتما ببینید)  کلیپ 1  -   کلیپ 2

مباحث فوق ویژه 1 - درس 60 خانواده آسمانی -            دانلود

فوق ویژه (( تند )) درس 78 خانواده آسمانی               دانلود

ویژه  - درس 35 خانواده آسمانی  دانلود

ویژه -  درس  36 خانواده آسمانی دانلود     

ویژه - درس 39 خانواده آسمانی  دانلود

ویژه درس 40 خانواده آسمانی دانلود

ویژه + درس 45 خانواده آسمانی دانلود

ویژه -معرفتی ، توحیدی - درس 52 خانواده آسمانی - دانلود

ویژه - درس 59 خانواده آسمانی دانلود

ویژه - درس 61 دانلود

ویژه - درس 71 دانلود

ویژه - درس 72 دانلود

ویژه - درس 77 دانلود

ویژه - درس 83 دانلود

ویژه - درس 85 دانلود

ویژه - درس 91 دانلود

ویژه - درس 98 دانلود

ویژه - درس 99 دانلود

ویژه - درس 101 دانلود

ویژه - درس 105 دانلود

ویژه - داغ + درس 109 دانلود

ویژه - درس 111 دانلود

ویژه - درس 113 - دانلود

ویژه - داغ - 115 دانلود

ویژه - 117 دانلود

ویژه داغ - 124 دانلود

ویژه - مهم - درس 130 - دانلود

ویژه داغ درس 136 - دانلود

ویژه داغ - درس 139 - دانلود

ویژه داغ - درس 140 - دانلود

ویژه داغ - درس 141 دانلود

ویژه داغ - درس 142 دانلود

ویژه - درس 150 دانلود

ویژه - درس 151 دانلود

فوق ویژه - درس 152 - دانلود

ویژه - درس 154 - دانلود

ویژه - درس 155 دانلود

ویژه - درس 156 دانلود

ویژه - درس 157 دانلود

مبحث بسیار داغ در باب توحید ---------------------------------- دانلود 8MB

50000سال قیامت حدیث نست--------------------------------دانلود 45 ثانیه

نماز امام خمینی ------------------------------------------------دانلود   2 دقیقه

اخلاق خدایی --------------------------------------------------- دانلود 2 دقیقه

نماز اول وقت --------------------------------------------------- دانلود  1 دقیقه 300KB

آداب نماز امام خمینی (ره) ------------------------------------دانلود   1دقیقه 

گداییان آخرتی!--------------------------------------------------دانلود  1 دقیقه

عبادتهای شرم آور-----------------------------------------------دانلود یک دقیقه و بیست ثانیه

ثواب شهادت برای خانم ها ------------------------------------دانلود  45 ثانیه