تبلیغات
در این وبلاگ گنجی بس عظیم نهفته است... - اسرار
این که حضرت فاطمه (س) در شب عروسی لباس عروسیش را به فقیر بخشید یعنی لباس خیال را از تن بدر آورد و لباس عقل را پوشید . ( البته مقام عقل و فوق عقل را داشتند و اینجا بروز دادند)

هر آنچه در عالم ماده هست و اتفاق می افتند چون عالم ماده دائم در حال تجدید و زوال است شیطانی است خیالی است ثبات ندارد و لذا طبیعت مظهر جهنم خداست ... لذا در مسائل معنوی همه چیز را در درون خود جستجو کنید نه از بیرون ... نور وجود حضرات ائمه (ع) در درون ما هست ( ارواحکم فی الارواح) در مسئله مهدویت  متاسفانه کج فهمیدیم ... هر یک از ما یک مهدی در درون خود داریم یک حسین در درون خود داریم باید انتظار فرج آنها را بکشیم یعنی اینکه هر کدام ما قوه خلیفة الله شدن را داریم  و باید آن را به ظهور برسانیم ... ما باید دائم در لشکر رحمن باشیم  یعنی در عقل مقیم شویم و الا از لشکر شیطان و یعنی خیال و عالم طبیعت تیر باران میشوی در حقیقت خیال که به لشکر معاویه ای است که جلوی لشکر حضرت علی (ع) که عقل است ایستاده و باید از خیال رد شد تا به عقل رسید . لذا حضرت ابا عبد الله الحسین (ع) وحضرت مهدی (ع) و سایر معصومین در درون تک تک ما هستند و ما لشکر آنهاییم  مانند نماز ظهر عاشورا همه در حال نگاه بانی هستیمتا حضرات تیر نخورند اما با هر گناهی که می کنیم در حقیقت جا خالی میدهیم و حضرت تیر می خورند ... خدا میداند در عمرمان چقدر درحق حضرات ظلم کرده ایم کما اینکه خیلی ها در حرم امام رضا (ع) با لذت به نامحرم نگاه کرده اند و شب در خواب دیده اند که با گناه این نگاه حضرت را تیر باران کرده اند . و یا اینکه به حضرت سیلی زده اند ...
ما قضیه مهدویت را باید در هر دو بخش باطن و ظاهر روشن میکردیم و اصلا باطن است که اصل است و لذا همین می شود که طرف می پرسد برای هزاران نفر که قبل از ظهور حضرت صاحب (عج) از دنیا میروند دیگر چه فرقی می کند حضرت بیایند یا نیایند ... ما باید می گفتیم که حضرت در درون خودت است مهدی درونت را انتظار بکش تا بظهور برسانی - و علم آدم الاسماء کلها ...- تمام اسماء الله را در درون داری پس به فعلیت برسان ، خود آرمانی تو همان معصومین هستند که مظهر تمام کمال اسماء الهی هستند ، اصلا بهشت کسب مقام های این اسماء است ... یعنی تشبه به اله ... باید مقام گیری کرد « اقرأ و ارق». «بخوان و بالا برو».

هر آنچه در ظاهر است خیالی است شیطانی است البته نه اینکه بد است بلکه باید از آن رد شد توقف نکرد ، نردبان است باید رد شد .