تبلیغات
در این وبلاگ گنجی بس عظیم نهفته است... - آشتی با امام زمان عج - اصل اصالت ‌تخصص

                     بازگشت به صفحه قبل

اصل اساسى و فطرى پذیرفته شده در بین همه انسان‏ها، تبعیت محض و بى‏چون و چرا از متخصّص در هر كارى است. همه انسان‏ها فطرتاً و عقلاً به این قانون الهى مجهز هستند كه در هر كارى كه خود درباره آن، آگاهى و تخصّصى ندارند، به سراغ متخصّص آن كار مى‏روند، كوتاهى در شناخت متخصّص و راه اصلى و حقیقى موجب هلاكت و بدبختى انسان خواهد بود.