تبلیغات
در این وبلاگ گنجی بس عظیم نهفته است... - 112 تولد تا مرگ

بدون شرح

خویشتن نشناخت مسکین آدمی - از فزونی آمد و شد در کمی